Spring naar content

groente telen met reststromen uit de veehouderij

In dit project wordt aangetoond hoe er groente geteeld kan worden met reststromen uit de veehouderij. Uitgezocht wordt welke groenten er direct naast de stal geteeld kunnen worden met de warmte, het vocht, de gassen en de meststoffen van het vee.

Eigenlijk knettert het bij ons altijd van de ideeën.

- Rob de Groot

samen maken we echte impact

De Groot Agro is de spin in het web van agrarische ondernemers, overheden, financiële instellingen, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, ontwikkelingsmaatschappijen, natuurbeheerders, netbeheerders en alle andere relevante stakeholders.

Provincie Groningen

Provincie Drenthe

Provincie Friesland

Europees Landbouwfonds

Gestart vanuit passie.

Welkom in de onuitputtelijke ideeënwereld van Rob de Groot en ons team van slimme specialisten. De Groot Agro adviseert, pioniert, bedenkt, initieert en managet innovatieve en veelal multidisciplinaire projecten in de agrarische sector. De uiteindelijke ambitie is nog veel groener en groter: de wereld een beetje mooier maken.